Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w załączonym formularzu, w celach niezbędnych dla realizacji Konkursu przez Organizatora oraz wydania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących Konkursu drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl, celem wskazania Laureatów Konkursu.

Oświadczam, iż zapoznałam/ zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl i w pełni akceptuję jego zapisy.

Oświadczam, iż zgłoszony przeze mnie wiersz/wpis z pamiętnika do Konkursu jest mojego autorstwa i przysługuje mi wyłączne prawo do posługiwania się nim.

Wróć na stronę główną Menopauza.pl >>